Tähelepanu

 

Kohtla-Järve Kultuurikeskuse juhend ringitegevuse korraldamiseks alates 27.08.2020:
• Huviringi tegevuse eest vastutav isik on ringijuht, kes vastutab täielikult ja isiklikult kõikide tingimuste järgimise eest.
• Ringijuhil on kohustus informeerida kõiki huviringi tegevuses osalejaid ja lastevanemaid kehtestatud reeglitest ja tingimustest.
• Kontaktõpe on lubatud vaid siis, kui see on turvaline ja tervisele ohutu nii töötajatele kui õppijatele.
• Huviringi tegevuskohtadele tohivad siseneda ainult ringijuhid ja osalejad. Lapsevanematele sisenemine tegevus kohtadele on keelatud! Lapsevanemad liiguvad majas ainult siis, kui on vaja külastada administratsiooni, aidata eelkooliealisi lapsi riietehoius. Lapsi oodatakse väljaspool maja.
• Küsimuste korral pöörduvad lapsevanemad ringijuhtide või administratsiooni poole telefoni (+372 33 66 162) või e-posti teel (koordinaator@kjkk.ee).
Haigena ringides osalemine on keelatud ja haigustunnustega (köha, nohu, palavik) osalejaid on juhendajatel ja Kultuurikeskuse töötajatel õigus koju saata.
• Huviringis osalejad tulevad mitte varem kui 10 min enne huviringi tegevuse algust, et ei peaks õues ootama ja lahkuvad koheselt peale ringitegevust.
• Sissepääsu juures kontrollitakse kõikide osalejate kehatemperatuuri. Kui temperatuur on 37,5 kraadi ja kõrgem, siis osalejat hoonesse ei lubata.
• Hoone sissepääsu juures tagatakse kätte desinfitseerimise võimalus.
Kõik osalejad jätavad üleriided riietehoidu ja kasutavad kindlasti vahetusjalanõusid.
• Huviringi osalejad lahkuvad majast võimalikult kiiresti pärast tegevuste lõppu, et vältida gruppide kogunemist siseruumides.
• Vältida tuleb kätlemist, kallistamist ja otseseid kontakte, et takistada võimalikku piisknakkuse edasikandumist.
• Kaitsemaskide kasutamine on soovituslik.
• Järgime hügieenireegleid: enne ja pärast ringitegevust peseme või desinfitseerime käsi ja ühiselt kasutatavaid töövahendeid peale iga kasutamist.
• Soovituslik on kasutada isiklikku inventari ja vahendeid.
• Osalejad ei anna oma asju teistele kasutada ega kasuta teiste kirjutusvahendeid, prille, joogipudeleid jms. Kui on vältimatu vahendi edasiandmine teisele osalejale või ringijuhile, siis tuleb see enne edasiandmist desinfitseeriva vahendiga puhastada.

Aadress: Kohtla-Järve, Keskallee 36, 30321; tel. +372 33 66 169