Tähelepanu

 

Lähtuvalt Vabariigi Valitsuse 5.mai 2020 korraldusest nr. 143, mis leevendab piiranguid huvitegevuse, noorsoo- ja näituseasutuse töö valdkonnas vastavalt korralduses väljatoodud meetmetele ja juhidudes terviseameti soovitustest palume järgida Kohtla-Järve Kultuurikeskuses alljärgnevaid käitumisjuhised alates 20.maist:
• Huviringi tegevuse eest vastutav isik on ringijuht.
• Ringijuhil on kohustus informeerida kõiki huviringi tegevuses osalejaid ja lastevanemaid kehtestatud reeglitest ja tingimustest.
• Kontaktõpe on lubatud vaid siis, kui see on turvaline ja tervisele ohutu nii töötajatele kui õppijatele.
• Huviringi tegevuskohtadele tohivad siseneda ainult ringijuhid ja osalejad. Lapsevanematele sisenemine tegevus kohtadele on keelatud! Lapsevanemad liiguvad majas ainult siis, kui on vaja külastada administratsiooni, aidata eelkooliealisi lapsi riietehoius. Lapsi oodatakse väljaspool maja.
• Küsimuste korral pöörduvad lapsevanemad ringijuhtide poole.
• Haigena ringides osalemine on keelatud ja haigustunnustega (köha, nohu, palavik) osalejaid on juhendajatel ja Kultuurikeskuse töötajatel õigus koju saata.
• Huviringis osalejad tulevad mitte varem kui 10 min enne huviringi tegevuse algust, et ei peaks õues ootama ja lahkuvad koheselt peale ringitegevust.
• Ringijuhid võtavad vastu osalejaid sissepääsu juures.
• Hoone sissepäsu juures tagatakse kätte desinfitseerimise võimalus.
• Kõik osalejad jätavad üleriided riietehoidu ja kasutavad kindlasti vahetusjalanõusid.
• Huviringi osalejad lahkuvad majast võimalikult kiiresti pärast tegevuste lõppu, et vältida gruppide kogunemist siseruumides.
• Ringijuhid saadavad osalejad garderoobi ja väljapääsuni.
• Huviringides tegutseme väikestes gruppides (kuni 10 inimest, kaasa arvatud juhendaja) võttes arvesse tegevuse iseloomu ja ruumide suurust. Tuleb järgida 2+2 reeglit (grupis tuleb teistega hoida vähemalt 2-meetrist vahet).
• Liikumine hoones korraldatakse hajutatult, 2+2 reegleid järgides.
• Vältida tuleb kätlemist, kallistamist ja otseseid kontakte, et takistada võimalikku piisknakkuse edasikandumist.
• Kaitsemaskide kasutamine on soovituslik.
• Lõppeva ja algava tegevuse vahel peab olema vähemalt 30 minutit selleks, et jääks piisavalt aega eelmisel grupil lahkuda, ruumi koristamiseks ja tuulutamiseks, inventari puhastamiseks ning uue ringitegevuse ettevalmistamiseks ja osalejate saabumiseks.
• Soovituslik on kasutada isiklikku inventari ja vahendeid.
• Osalajad ei anna oma asju teistele kasutada ega kasuta teiste kirjutusvahendeid, prille, joogipudeleid jms. Kui on vältimatu vahendi edasiandmine teisele osalejale või ringijuhile, siis tuleb see enne edasiandmist desinfitseeriva vahendiga puhastada.
• Tagada ruumides kvaliteetne ventilatsioon ja/või regulaarne tuulutamine. Hoones, kus puudub ventilatsioonisüsteem või see ei toimi, tuulutada ruume intensiivselt (enne ja pärast osalejate saabumist ja
lahkumist).
• Tegutsemisel välitingimustes tuleb järgida kõiki ülaltoodud reegleid, kuid arvestada et välitingimustes ei saa kasutada riietusruume ja WC.
• Kõikides siinses dokumendis käsitlemata jäänud punktides tuleb juhinduda vabariigi valitsuse ja kultuuriministeeriumi korraldustest.
Rohkem infot:
https://www.kriis.ee/et/uudised/valitsus-leppis-kokku-parast-eriolukorda-kehtivas-taiendavas-leevenduste-kavas?fbclid=IwAR0GIo_5ZfOk277h2uXcypL_bc1jSMeCeiikWi12UkPgaP8nF4nlLrJB7ao

Aadress: Kohtla-Järve, Keskallee 36, 30321; tel. +372 33 66 169