Folklooripidu JAURAM 2013

SOMPA KLUBIS

16.novembril kell 14.00
Folklooripidu JAURAM 2013

Esinevad:

RTA VIRULANE
Tantsurühm HÕBEDANE
Kapell ÄMMATAGUSED
Folklooriansamblid TuuleLeelo ja Lambrine
ja teised folkloorihuvilised.

Üheksas folklooripidu Jauram Kohtla-Järvel

16. novembril leiab Kohtla-Järve Kultuurikeskuses aset järjekordne folklooripidu Jauram. Jauramil toimuva ja toimunu võtab kokku üks lõbus lustilaul  “Unes  või   ilmsi”.

Mära tõstis saba püsti

nagu kapten laevamasti.

Laevamast oli peenike

justkui naabri Miilike.

Kits kraapis kraavis sitikaid

tal kaelas palju lutikaid.

Koer ujus lombis külili

kits kuram kukkus kõhuli.

;;Kas juhtus ilmsi või oli unes see

ei ükski tont seda kindla peale praegu kindlaks tee;;

Üks sipelgas oli siruli

ja sõimas vana parunit,

kuid parun polnud laita sell

tal oli kullast seinakell.

Käed vestitaskus, sigar suus

üks põrsas istus pähklapuus

seal kükitab tema siiani

just selle laulu lõpuni.

;; Kas juhtus ilmsi või oli unes see

ei ükski tont seda kindla peale praegu kindlaks tee ;;

Folklooripidu Jauram on toimunud Kohtla-Järve Kultuurikeskuses alates 2005. aastast. Lõbusa ettevõtmise eestvedajateks olid Maret Käiss, rahvatantsuansambel Virulane ja teisigi. Juhtus, et rahvatantsuga

tegelejate repertuaari oli kogunenud vahvaid folklooseid naljatantse ja miks siis mitte lõbusalt aega veeta.

Lõbu on tore, kuid Jauramiga on alati kaasas käinud ka õppimine. Igal Jauramil on tutvustatud mõnda rahvapilli ja meeles peetud rahvakultuuri jaoks olulisi inimesi. Esimene Jauram oligi pühendatud jauramile

-pulma- ja naljapillile.

Seda tutvustasid Viru-Nigula meesansambli mehed. Maret ise peojuhina otsustas isegi endal nime ära vahetada hakkates Jaurami-Juuliks: “Lubage teile kõigile lahkelt teada anda, et ma olen nime poolest Jaurami Juuli

ehk Juuli Jauram ja ükskõik, mida ma olen oma elus rääkinud, on ikka ja jälle öeldud – ära jaura! No ütle nüüd!

Kus mul see süü, et sehuke nimi sattunud nagu ühel pilliriistal, mida külamuusika tegijad rõemsal meelel usinaste vastu maad toksivad.”

Nojah, nii ta läks. Aga 2006. aasta oli torupilli aasta ja meeles ning keelel oli lugupeetud tantsuõpetaja Anna Raudkatsi nimi. Torupille tutvustasid Jõhvi tüdruk Maire Merioja ja rahvapilliansambel „Pilliplikad“

Ja mis me kõik torupillidest teada saime! Kuidas nad on ehitatud ja millist häält teevad. Torupilli häält ja ehitust iseloomustavad vanad mõistatused, nagu „Härg läheb möirates mäele, pole kõhus kõrrekesta, maos

marjavarrekesta”või „Üks hani, karjub kahte häält”.

Pilli viise on rahvas karakteriseerinud  paljudes sõnalistes imitatsioonides,nagu „Uhtsuba-luba lutsukala saba”.

Torupillilugudel on omapärane voolav ja figuratsiooniderohke stiil, paljude keerutuste ja kaunistuste, trioolide ja sünkoopidega.

2007. aastal oli kandle aasta, 2008. pidasime eriti lugu viiulist, 2009. lõõtspillidest ja akordionitest.

2010. keelpillidest. 2011.a. Ühine pidu “Rahvamuusika killukesi” vene rahvapillimängijatega.

2012.a.Uue jaurami pilli sisseõnnistamine. Nimeks loitsiti pillile “Theodoor”.

2013.a. on Kultuuripärandi aasta, mille juhtlauseks on: Pärijata pole pärandit.

Põhirõhu asetamegi pärandi pärijatele. 2013.a. Jaurami teemaks on vilepill, roopill ja nende valmistamine.

Õpetusi jagab Ervin Lember.

Võtame endi ridadesse noorterühma LAMBRINE ja uue pilli, mille nimeks saab lambrine.

Peale pillimängu on tantsitud rahvatantsu, räägitud viru murrakus, tehtud koostööd omavahel ja teiste kultuuridega, folklooripeole on osalema kutsutud ka vene ahvamuusikat ja -tantsu esitavaid ansambleid.

Nagu vist kõikjal tavaks on ka folklooripeo rahastamine ning korraldamine raske. Pidu on viimastel aastatel püsinud korraldajate ning osalejate enda initsiatiivil.

2011.a. Korraldasime ühise peo “Rahvamuusika killukesi” vene rahvapillimängijatega. Juba 2011. aastal keelduti mõnelgi pool rahastamisest, ning 2012. aasta polnud erinev,sai mõeldud ka ürituse ärajätmise peale.

Selline sündmus on üks paljudest Kohtla-Järve Kultuurikeskuse taidlejate poolt pärandkultuuri aastasse panustamisest.

Läbi aastate on pidu aidanud vedada tantsuõpetajad Eike Rõõmus, Virve Vuntus, Urve Kilk, Taivo Aljaste,Helgi Kopliorg, Ervin Lember, Valentina Järve ja muidugi head rõõmsameelsed külalised.

Ma südamest tänan häid sõpru, kes alati on meid aidanud!

Täname IVOL-i, Eesti Kultuurkapitali Ida-Virumaa Ekspertgruppi, Kohtla-Järve linnavalitsust,Kohtla-Järve Kultuurikeskust ja meie direktorit Svetlana Korotkovat, kes igati on meid toetanud,ka siis, kui projekte ei

rahastata.

Sissepääs tasuta!

Фольклорный праздник в Сомпа

Центр Культуры Кохтла-Ярве 17 ноября в 14.00 в клубе Сомпа проводит фольклорный праздник “Яурам 2013”. Может не все знают, что яурам – это эстонский народный музыкальный инструмент.

Каждый год “Яурам” собирает поклонников народной музыки, танцев и песен. На этом празднике собираются люди, которых объединяют общие увлечения и любовь к народной культуре.

Участники охотно делятся своим творчеством и показывают, чему новому научились за год. В концертной программе выступают те, кто много лет поддерживают своим участием эту красивую традицию. Танцевальные коллективы “Вирулане”, “Радость”, “Хыбедане”, капеллы “Эмматагузед”, постоянные участники “Яурам”. Будут и новички- фольклорные ансамбли “ТулеЛеело” и “Ламбрине”.

В прошлом году приятным сюрпризом для участников мероприятия была презентация нового инструмента яурам, изготовленного Энном Мерилаем. К предстоящему празднику также подготовлены приятные сюрпризы.

Aadress: Kohtla-Järve, Keskallee 36, 30321; tel. +372 33 66 169